#36 RABONZEL

#36 RABONZEL

Jeff Schinker / Bridder Grimm
E Mäerche fir Grouss a Kleng op Lëtzebuergesch
Ab 6 Joer
Surtitres en français et anglais

[LB] Virun zwou Saisonen hunn d’Stater Theateren eng al Traditioun aus de 60er Joren nees an d’Liewe geruff: Märercher nei opliewen ze loossen, a Lëtzebuerger Sprooch. Am Dezember 2017 ass esou ënner dem Ian De Toffoli senger Fieder an dem Myriam Muller senger Regie de Rumpelstilzchen mat groussem Erfolleg op d’Bühn bruecht ginn. All zwee Joer soll en neit Wierk entstoen am enken Zesummespill tëschent engem Auteur an engem Regisseur an all Kéiers geet et drëms fir klassesch Geschichten nei ze erzielen an esou virun de Feierdeeg Grouss a Kleng ze begeeschteren.

Fir d’Kreatioun 2019 entféieren de Lëtzebuerger Auteur Jeff Schinker an de Regisseur Charles Muller, zesumme mat enger éischtklasseger Equipe vu Schauspiller a Musiker, eis an d’Welt vum Rabonzel.

Als jonkt Meedche gëtt d’Rabonzel vu sengen Elteren un eng däischter Gestalt, där ee mysteriéise Gaart gehéiert, verkaf. An engem Tuerm soll d’Meedche säin Dram verwierklechen a mat der Hëllef vun där Figur, déi sech Lone nennt – hallef Casting-Agent, hallef verlugenen Hexer, an 100 Prozent onduerchsiichteg – zu enger weltbekannter Sängerin ginn. Schnell mierkt d’Rabonzel, wat dem Lone wierklech am Kapp ronderëm schwierft– a léiert ee charmante Prënz kennen, deen allerdéngs liicht onbehollef ass. Wäert dem Rabonzel säin Dram an Erfëllung goen? 

An dëser neier Versioun vum Rabonzel, e Mäerchen, dat an der Literatur an am Theater ëmmer erëm opgegraff gouf, wäert de Schwéierpunkt op der Musek an op dem Verdreemte leien. Nei Kompositiounen a Lidder vum Gast Waltzing ënnermolen d’Thema vun der Jugend, hiere Wënsch an Idealer a wéi se oft vun den Erwuessenen ausgenotzt ginn.

[FR] Il y a deux saisons, les Théâtres de la Ville ont rétabli une ancienne tradition issue des années 1960: ils ont redonné vie aux contes, en langue luxembourgeoise. En décembre 2017, Rumpelstilzchen (Nain Tracassin), sous la plume d’Ian De Toffoli et dans une mise en scène de Myriam Muller, a triomphé sur les planches. L’idée est de créer une nouvelle œuvre tous les deux ans grâce aux talents conjugués d’un auteur et d’un metteur en scène. Il s’agit à chaque fois de revisiter des histoires classiques, pour le plus grand plaisir de petits et grands avant les fêtes de fin d’année.

Pour cette édition 2019, l’auteur luxembourgeois Jeff Schinker et le metteur en scène Charles Muller s’entourent d’une équipe de comédiens et de musiciens de premier plan pour nous plonger dans l’univers de Rabonzel (Raiponce).

La jeune Raiponce est vendue par ses parents à un personnage lugubre qui possède un jardin mystérieux. Enfermée dans une tour, la jeune fille doit réaliser son rêve de devenir une chanteuse à la renommée internationale, ce avec l’aide dudit personnage appelé Lone, à la fois agent de casting et sorcier hypocrite dont les intentions restent floues. Raiponce va vite se rendre compte de ce que Lone mijote réellement. Elle fait la connaissance d’un prince charmant un peu maladroit. Raiponce parviendra-t-elle à réaliser son rêve?

Dans cette nouvelle version de Raiponce, un conte de fées repris à maintes reprises en littérature et au théâtre, l’accent est mis sur la musique et la rêverie. De nouvelles compositions et chansons de Gast Waltzing évoquent le thème de la jeunesse, ses aspirations et idéaux, et la façon dont ils sont fréquemment exploités par les adultes.

[EN] Two seasons ago, the Théâtres de la Ville re-established an old tradition dating back to the 1960s: they brought fairy tales back to life, in the Luxembourgish language. In December 2017, Rumpelstilzchen (Rumpelstiltskin), written by Ian De Toffoli and directed by Myriam Muller, proved to be a theatrical triumph. The idea is to create a new work every two years, thanks to the combined talents of an author and a director; each time, an old classic is revisited, with a view to bringing the greatest possible pleasure to an audience of the young and not-so-young in anticipation of the end-of-year festivities.

For this 2019 production, the Luxembourg author Jeff Schinker and the director Charles Muller have brought together an ensemble of first-rate actors and musicians to immerse us in the world of Rabonzel (Rapunzel).

Young Rapunzel is sold by her parents to a lugubrious individual who owns a mysterious garden. Locked up in a tower, the young girl hopes to fulfil her dream of becoming a famous singer. Helping her to achieve that goal is the mysterious character called Lone – casting agent and hypocritical sorcerer – whose intentions remain dubious ...
Rapunzel quickly realises that Lone is in fact cooking up his own plans for her. She gets to know a rather clumsy but charming prince. Will Rapunzel see her dream come true?

In this new version of Rapunzel, a fairy tale recounted many times in literature and on the stage, the focus is on music and dreamland. New compositions and songs by Gast Waltzing evoke the theme of youth, its aspirations and ideals, and the way in which these are often exploited by adults.

[DIS]

Mam Fabienne Elaine Hollwege (Mamm), Tom Heck (Jones / Bassguitar), Maximillien Jadin (Prënz), Rosalie Maes (Rose / Flûte), Sophie Mousel (Rabonzel), Leila Saint James (Jasmine / Rythmus), Paul Robert (Noé / Beatbox), Sven Sauber (Alessandro / Guita), Pitt Simon (Papp), Timo Wagner (Lone)

Regie Charles Muller
Dramaturgie Andreas Wagner
Musik Gast Waltzing
Bühn, Kostümer & Luucht Dragoş Buhagiar
Regieassistenz Daliah Kentges
Maquillage Joel Seiller
Répétiteur Jeff Speres, Sven Sauber

Bau vum Dekor Atelier vun den Théâtres de la Ville de Luxembourg

Franséisch Iwwertitelen Jeff Schinker
Englesch Iwwertitelen Richard Need
Regie Iwwertitelen Pascale Noé Adam

Produktioun Les Théâtres de la Ville de Luxembourg

 

 

 

 

 

 

Représentations tout public
Samedi 14 DÉCEMBRE 2019 à 17h00 (tickets)
Dimanche 15 DÉCEMBRE 2019 à 17h00 (tickets)
Mercredi 18 DÉCEMBRE 2019 à 19h00 (tickets)

Représentations scolaires
Mardi 17 DÉCEMBRE 2019 à 10h30 (tickets)
Mercrdi 18 DÉCEMBRE 2019 à 14h30 (tickets)
Jeudi 19 DÉCEMBRE 2019 à 10h30 (tickets)

DURÉE 1h20 spectacle en création

Adultes 25 €, 20 €, 15 € / Jeunes 8 € / Kulturpass bienvenu

Lieu: Grand Théâtre / Grande Salle

[TICKETS]2019-12-14 17:00:00 27376+2019-12-15 17:00:00 27377+2019-12-18 19:00:00 27378

Rabonzel_Teaser_V3 from Les Théâtres on Vimeo.